Er du træt af akustikken derhjemme?

0 Comments

For mange personer kan dårligt akustik derhjemme være rod til meget frustration. Mange personer bruger nemlig hjemmet til at koble af fra arbejdet, hobbyer og diverse andre projekter. Det kan eksempelvis være, at du har venner eller familie over, men at I knap nok kan høre hinanden grundet akustikken.

Forskning peger faktisk, at der er en mening bag galskaben i forhold til, hvorfor mange finder dårlig akustik mildest talt frustrerende. Ifølge flere undersøger påvirker støj og dårlig akustik én med øget stress, da vi bruger flere kræfter på at være opmærksomme omkring uønsket larm, koncentration og kræfter på at forstå, hvad der bliver sagt i samtalerne mv.

Men hvad kan dårlig akustik skyldes, og er der noget som du kan gøre for at løse det?

 

En af rødderne til ”ondskab”

Når det kommer til akustikken i rummet, findes der mange ting som kan have en dårlig indflydelse på det. For dig der ikke helt ved, hvad akustik er, så omhandler akustik, hvordan lyden opfører sig i et rum.

Der er her mange forskellige ting, former og materialer som kan påvirke netop dette. Eksempelvis er der forskel på, om du er udenfor eller indenfor. Ligeledes r der også forskel på, hvor i rummet du placerer dig, samt hvilke materialer, møbler og andet indretning du indrettet rummet med.

Et godt eksempel heraf er, hvis du har et tomt rum eller et rum med meget åbning og ikke så høje møbler og lignende, vil du være mere tilbøjelig til at høre uønskede lyde såsom skridtlyde, bank og lignende. Lydene vil oftest virke hårde, hvilket skyldes at der ikke er nok indhold til at bryde lydens bølger.

Synes du, at dit hjem godt kunne trænge til en bedre akustik, er der heldigvis en del ting, som du kan gøre for at forbedre akustikken.

 

To måder at gribe sagen an på

Når det kommer til akustik, er det to hovedmåder, som du kan gøre brug af til at forbedre akustikken. Du kan strategisk gøre brug af begge til at mindske støjgener og forebygge dårligt akustik.

  1. Lydisolering
  2. Lydregulering

Førstnævnte foregår ved, at du reducerer bygningsdele såsom lofters og vægges evne til at udbrede lys, hvilket kan ske ved at skrue ned for musik, TV’et eller lignende.

Sidstnævnte omhandler brugen og ændring af overflader såsom møbler og antallet af disse, materiale brug mv. til at mindske støj og begrænse efterklangstiden. Et godt eksempel på et lydregulerende middel er akustikpaneler, hvilket er særlige paneler der regulerer udbredningen af lyden, ved at reducere efterklangstiden.

Du kan ligeledes indrette dit hjem med flere og højere møbler, hvilket kan hjælpe dig yderligere med at nedbringe efterklangslyden. Ydermere kan du også vælge møbler og lignende af lettere materialer, end marmor, fliser og beton.