Få hjælp til et misbrugsproblem i hjemmet

0 Comments

Et misbrug kan ramme langt de fleste mennesker og det er ikke kun den hjemløse eller ham/hende på gaden der har et misbrug. Langt de fleste misbrugere har faktisk et arbejde, en familie og på mange måder et helt ”almindeligt liv”. En dysfunktionel familie kan sagtens se meget velfungerende ud, med gode jobs, designmøbler, hus og have og god økonomi. Men under overfladen behøver det ikke at være lige så godt. Faktisk ved man at min. 122.000 børn i Danmark årligt vokser op i familier med misbrug og mange flere i andre dysfunktionelle familier. 329.000 vokse på over 35 år udtaler at de er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. Så alkoholmisbrug og misbrug af stoffer er desværre mere almindeligt end man måske lige tror.

Følgevirkninger for børn i misbrugsfamilier

Det kan være følgevirkninger som kan være meget forskellige og som kan komme til udtryk både som fysiske, psykiske sociale og kognitive problemer.

 

Her kan blandt andet være tale om:

 

 • Psykosociale problemer
 • depression
 • ensomhed
 • udvikling af eget misbrug
 • øget udsathed for overgreb og vold
 • Adfærdsproblemer
 • Ustabil skolegang og/eller manglende udbytte af skolegang
 • Posttraumatisk stress
 • Manglende uddannelse
 • Arbejdsløshed

 

Piger der vokser op i en familie med misbrug, får dobbelt så ofte en depression, end piger i en familie uden misbrug.

 

Hos drenge forekommer lavt selvværd 67 procent oftere end i familier uden misbrug.

 

Mange unge af de unge som er vokset op misbrugsfamilier, mistrives.

 

 • Børnene har ofte et lavt selvværd og vil have det svært ved at føle, at andre kan lide dem
 • Ofte ønsker de ikke at få besøg af venner og klassekammerater
 • De har ofte problemer med at være sociale og deltage i aktiviteter
 • De kan have meget svært ved at modtage kritik fra andre
 • De vil ofte blive meget sensitive og reagere meget kraftig og intenst på følelsesmæssige situationer.
 • Når der skal ske noget stort i hjemmet eller der er planlagt noget vigtigt, kan de blive ekstra nervøse op til selv begivenheden.
 • De kan være meget ensomme, indelukkede og undertrykke og tilsidesætte deres egne behov

 

Få professionel misbrugsbehandling

 

Familier med misbrug bør søge hjælp gennem professionel hjælp.

Et misbrugsproblem vil aldrig gå over af sig selv og stort set ingen formår at klare det uden hjælp udefra. Det kan være rigtig svært at acceptere og indrømme at man har brug for hjælp, men det er det eneste rigtige. Et misbrug ødelægger hele familien. Der findes mange gode behandlingssteder og i de fleste tilfælde kan det hele være fuldstændig anonymt. Misbrugsbehandling er den bedste måde at komme fri af et misbrug på og hvis man vælger en privat misbrugsbehandling, kan man som ofte få hjælp til hele familien og modtage behandling udenfor normal arbejdstid.

 

Ambulant misbrugsbehandling

 

Ambulant behandling giver en mulighed for at bo hjemme ved familien og fortsat kunne passe sit arbejde. Dette kan have en stor positiv effekt på ens behandlingsprognose, da det ofte er en fordel at kunne blive boende hjemme i vante omgivelser, samtidig med man modtaget behandling for sit misbrug.