Få et solcelletag på dit hus og forsyn dig med grøn og billig energi

0 Comments

Der findes vel efterhånden ikke den sjæl, der ikke er interesseret i at tage sin tørn for klimaet og bidrage til at få udfaset kul, gas og olie som energikilder. Disse såkaldte sorte energikilder udleder drivhusgasser ved afbrænding og som de fleste nok ved, er dette ikke bare medvirkende til den menneskabte drivhuseffekt, men de er faktisk hovedårsagen hertil.

Det må vi naturligvis gøre noget ved så hurtigt som muligt, og heldigvis er velviljen ved at indfinde sig rundt omkring. I erhvervslivet går udviklingen mod klart grønnere løsninger. Dette er selvfølgelig også et spørgsmål om branding, da alle virksomheder nu til dags ønsker en grøn profil over for deres kunder.

Men også i de private husholdninger arbejdes der i vidt omfang på at finde på grønne løsninger, der kan bidrage til at bremse den katastrofale udvikling, som – hvis ikke der bliver gjort nok – vil overophede kloden og få fatale konsekvenser for både dyre-, menneske- og planteliv.

Men hvordan kan en privat husholdning egentlig blive væsentligt grønnere? Jo, det er selvfølgelig smartest at starte med den CO2-post, der vejer tungest i regnskabet. Og her er der selvsagt tale om den energi et hus bruger til opvarmning og forbrug i form af strøm.

Den gode nyhed er, at der her er en helt fantastisk innovativ og oplagt løsning. Nemlig solceller. Det lyder måske ikke som noget nyt påfund, men firmaet Ennogie har alligevel formået at nytænke brugen af den velkendte teknologi.

Hvorimod traditionelle solpaneler er store, tunge og kluntede at se på, er et solcelletag fra Ennogie en helt anden og langt mere effektiv samt æstetisk løsning. Ennogie har nemlig udviklet et solcelletag, der ikke ligner et solcelletag. Taget består nemlig af tagplader, der til forveksling ligner et fuldstændig almindeligt parcelhustag ved første øjekast.

Men hemmeligheden består i, at tagpladerne har integrerede solceller, som fungerer fuldstændigt som almindelige solpaneler. De omdanner nemlig de energifyldte stråler, der kommer fra solen, til strøm, som boligen kan bruge med det samme.

Det betyder, at dit hus fremover vil blive drevet på fuldstændig grøn og ikke mindst gratis energi, takket være Ennogies solcelletag. Den økonomiske besparelse vil være synlig lige fra dag ét, og så snart solcelletagets pris er tjent hjem igen, kan du glæde dig over den rene besparelse herefter.

Det giver sig selv, at eftersom solen ikke skinner alle dage på året – navnlig ikke på vores breddegrader – vil der være huller i den grønne, lokale energiforsyning. Vil du gerne kunne spejle et æg og føntørre hår med god og grøn samvittighed året rundt, bør du overveje at få installeret et batteri i samme ombæring. Så vil al den overskydende energi fra en solskinsdag blive lagret til de mørke tider.